Pályázati felhívás: nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának államilag támogatott illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek.

A kiemelkedő tanulmányi eredmény értékelésénél a hallgatónak a Karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át kell teljesítenie. A Mérnöki Karon a hagyományos tanulmányi átlag alapján kerül meghatározásra a 90%-os teljesítmény (a két félév átlagában legalább 4,5 hagyományos átlag).

 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjjal egyidejűleg nyújthatják be a hallgatók pályázatukat a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra (a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra vonatkozó űrlapon). A kiemelt tanulmányi ösztöndíjra irányuló kérelem elsődleges feltétele, hogy a pályázó hallgató az adott félévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatot nyújtson be, további feltételei a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj feltételeivel azonosak. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj feltétele az elutasított nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat.

 

A teljes pályázati szöveg elérhető az SZTE honlapján (www.u-szeged.hu) és a Neptunos felületen (Friss hírek) is. A pályázat intézményi elbírálásának rendjét, feltételeit a Szegedi Tudományegyetem Nemzeti felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata biztosítja, mely elérhető az Egyetem honlapjáról a szabályzatok menüpont alatt.

A pályázatok beadási határideje: 2020. július 07. (kedd) 23.59.